Disclaimer

Op alle informatie van de websites cryptouniversiteit.nl en leden.cryptouniversiteit.nl is deze disclaimer van toepassing. Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren/analyses, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd is of niet meer juist blijkt te zijn. Indien deze informatie gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen. Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de signalen/adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden.


Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze websites. Dit geldt voor onze adviezen in het verleden, in het heden en in de toekomst. Tevens aanvaardt de Crypto Universiteit geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeën verstrekt door de Crypto Universiteit het algemeen geldt dat beleggen risico's met zich meebrengt. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van deze informatie.


Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm risicovoller wordt. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verlieslatende transacties zullen elkaar afwisselen. Financiële markten (en in het bijzonder cryptocurrency markten) kunnen extreem volatiel zijn. Zeer hevige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen.


In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst!


Wij kunnen, hoewel wij er naar zullen streven om deze websites permanent beschikbaar te stellen, geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de websites.


Alle informatie is eigendom van de Crypto Universiteit het kopiëren of doorsturen van deze informatie is strikt verboden zonder toestemming! Een ongeautoriseerde replicatie of het delen van deze informatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Crypto Universiteit is bij wet verboden en zal leiden tot een boete van €10.000,- per replicatie.

arrow_drop_up arrow_drop_down